Foto van vrouw die loopt naar haar werkplek voor het raam. Uitzicht op hoge gebouwen en een leeg whiteboard aan de muur.

Projecten

Als professional draag ik bij aan organisatievraagstukken waarbij de werkomgeving verandert en een andere manier van werken centraal staat. Mijn expertise zit op het begeleiden van een organisatie naar een andere manier van werken. Vanuit een nieuw gedragen visie geef ik richting, vorm en inhoud aan de veranderbeweging waarbij kernwoorden als samenwerking, effectiviteit, zelfleiderschap, flexibiliteit en vitaliteit vaak een thema zijn.

 

De bedrijven waar ik mijn ervaring en kennis heb opgedaan en toegepast zijn veelal organisaties met een verandervraag in relatie tot een nieuwe huisvesting. Of zoals nu na COVID, begeleid ik organisaties bij het hybride werken.

 


Alliander, senior Transitieconsultant bij het Programma Alliander Werkt!

In de rol van projectmanager en/of adviseur heb ik samen met een team Alliander begeleid naar een nieuwe manier van werken. De opdracht was om de organisatie, met meer dan 7000 medewerkers, mee te nemen in een andere manier van werken met als doel de medewerkers prettiger, efficiënter en effectiever te kunnen laten werken.

 


Menzis zorgverzekeraar, projectmanager

Als verantwoordelijke voor de implementatie van de Nieuwe Werkomgeving stuurde ik een team aan van 6 professionals. Het doel was om een bijdrage te leveren aan een wendbare organisatie. Door organisatiebreed een betere samenwerking te stimuleren, een werkomgeving te creëren die uitnodigt tot flexibel werken en daarnaast ervoor zorgt dat medewerkers op een leefkrachtige wijze aan het werk zijn werd dit doel bereikt. Hiervoor werden, met een integrale aanpak door Facilitair, ICT en HR, professionals aan elkaar verbonden.  Gedurende drie jaar zijn de drie locaties, met elk 600 medewerkers, gefaseerd verbouwd en heb ik de transitie begeleid.

 

Naast mijn rol als projectmanager heb ik bijgedragen aan het ontwerp en de uitrol van het programma Het Goede Gesprek. Een organisatiebreed programma over de veranderende gesprekcyclus.

 


Nederlandse Zorg Autoriteit, projectmanager

De Nederlandse Zorgautoriteit verbouwt haar kantoor en wil een werkomgeving creëren waarbij medewerkers gestimuleerd worden om te versnellen op de wendbaarheid, innovatiekracht en de onderlinge samenwerking.

 


Gemeente vervoerbedrijf Amsterdam

Als verandermanager begeleid ik de GvB naar het hybride werken.

 

Naast mijn werk in en voor een organisatie werk ik met diverse bedrijven samen. Juist omdat ons werk steeds complexer wordt, vragen de diversiteit aan vraagstukken om diverse specialisten. Zo werk ik samen met een vastgoedpartij, een facilitair bureau, communicatiespecialisten en diverse trainers om u nog beter van dienst te kunnen zijn.