Foto van de pagina werkwijze van Agnes ten Cate Consultancy waarop vier handen zijn te zien die elk een tandwiel vasthouden waardoor er verbindingen onstaan

Werkwijze

“A goal without a plan is just a dream” 

Iedere organisatie kent zijn eigen cultuur en dynamiek. Uw veranderopgaaf is niet dezelfde als van een collega in uw branche, een traject betreft altijd maatwerk.

 

Met mijn expertise over het anders werken, weet ik welke uitdagingen en kansen zich voordoen tijdens de verschillende fases van het verbouwproces van een werkomgeving. Deze vraagstukken vertaal ik naar verschillende producten en diensten die aansluiten bij de behoefte van een organisatie.

 

Bij de vele organisaties die ik begeleid heb, kan ik wel concluderen dat in alle gevallen de samenwerking (intern en extern) verbeterd is, medewerkers wendbaarder zijn en dat organisaties versnellen op hun innovatiekracht en dat allemaal in een prettigere werkomgeving waarbij eigenaarschap de basis is.

 

Mijn aanpak kent een pragmatisch karakter en als teamplayer weet ik snel mensen te betrekken bij de verandering zodat we vanuit gezamenlijkheid een gewenste beweging gaan creëren.

 

Zodra onze samenwerking start bepalen we wie we moeten betrekken bij de veranderbeweging. Als wij alle stakeholders in kaart hebben gebracht gaan we aan de slag. Zo bepalen we wie betrokken moeten worden bij het ontwerpen van een visie. Vanuit die visie bouwen we een veranderverhaal (de zogeheten why) en van daaruit maken we een plan van aanpak dat aansluit bij uw organisatie. Dit alles samen met belangrijke stakeholders zodat we aan de voorkant het eigenaarschap in de organisatie creëren.

 

Wilt u meer weten over mijn werkwijze? Bel me gerust.